skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Advies

Gemeentes, organisaties en instanties in het sociaal domein kunnen mij inschakelen als adviseur. Ik heb veel kennis en ervaring met onderwerpen die erg actueel zijn. Denk aan (jeugd)hulpverlening, de transities in het sociaal domein, wijkgericht werken en geweldsproblematiek. Uit mijn praktijkervaring weet ik dat er veel komt kijken bij het neerzetten van een nieuwe aanpak of werkwijze. Als adviseur kijk ik bij dit soort vraagstukken op overstijgend niveau mee en adviseer ik over mogelijke oplossingen en een concreet plan van aanpak.

Werkwijze
Het vraagstuk staat altijd centraal; samen met de opdrachtgever brengen we dit zo goed mogelijk in kaart. Wat is het einddoel en wat is er nodig om dit te bereiken? Ik kijk altijd welke kwaliteiten en vaardigheden reeds in de gemeente of organisatie aanwezig zijn. Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij wat er al is. Samen met de opdrachtgever en betrokkenen zet ik de juiste aanpak uit. Ik ken het sociaal domein van binnenuit; die kennis en informatie deel ik graag. Op de achtergrond ben ik altijd aanwezig om –waar nodig- mee te werken, te sparren of te coachen.

Voorbeelden vraagstukken
Voorbeelden van vraagstukken van gemeenten en organisaties waarmee ik ervaring heb:
  • Welke casussen pakt ons sociaal wijkteam op en welke zetten we door naar de tweede lijn?
  • Hoe zorgen we voor meer betrokkenheid van burgers, waardoor we sneller kunnen afschalen en er dus minder professionals nodig zijn?
  • Hoe betrekken we het sociaal netwerk van onze cliënten bij de oplossingen in zorg en ondersteuning?
  • Hoe verbinden we de loketten, zoals kernpunten en Wmo-loketten, beter aan de sociale wijkteams?