skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Kwartiermaken

De rol van kwartiermaker of programmamanager past mij goed. Ik vind het een uitdaging om bezig te zijn met de organisatie en voorbereiding van geheel iets nieuws. Die voorloper- en leidersrol is mij op het lijf geschreven; ik ben strategisch onderlegd en steek graag de handen uit de mouwen. Met mijn enthousiasme en overtuigingskracht krijg ik snel mensen mee. Ik luister waar behoeftes liggen en ik zie vrijwel altijd kansen en mogelijkheden om verbindingen te leggen. Waar meerdere partijen samen naar een einddoel toewerken, is het mijn kracht om wensen en mogelijkheden zo goed mogelijk in lijn te brengen.

Werkwijze
Ik onderzoek allereerst het einddoel van de opdrachtgever. Waar liggen kansen om dat te bereiken? Wat zijn mogelijk bedreigingen? En wie kan ik (laten) mobiliseren om hier zo op in te spelen? Naast dat ik zo goed mogelijk mijn eigen kwaliteiten inzet, kijk ik ook naar het betrekken van enthousiaste inhoudelijke deskundigen. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Bovendien wordt de beste aanpak vaak in gezamenlijkheid gecreëerd. Na de ‘analyse-fase’ start ik zo snel mogelijk op met de betrokken professionals, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. In het proces maak ik ruimte voor ieders deskundigheid en belangen. De mensen met wie ik werk betrek ik optimaal, zodat we samen dezelfde koers varen.

Voorbeeld project 'Ketenregie loverboys' (Eindhoven, 2005 t/m 2008)
Het project ‘Ketenregie loverboys’ is een mooi projectvoorbeeld, waarin ik voor de uitdaging stond om ketenpartners intensiever te laten samenwerken rondom loverboy-problematiek. Een greep uit de werkzaamheden:
  • Samen met managers van welzijnsorganisaties zoals Bureau Jeugdzorg en de GGD legde ik de gewenste samenwerking en taken vast.
  • Met een organisatie voor maatschappelijke opvang richtte ik een meldpunt voor signalen in.
  • Met de politie onderzocht ik hoe de strafrechtketen aan de opvangketen (welzijn) kon worden verbonden en hoe wijkagenten preventief kunnen optreden.
  • Ik creëerde de functie 'coördinator loverboys', zorgde dat deze werd ingevuld. En ik coachte deze persoon op haar taken en rollen.


Klik hier voor meer informatie over dit project >>
Foto Riesje