skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Foto Riesje
Projectmanagement

Ik heb in mijn loopbaan vele projecten succesvol begeleid. Mijn werkwijze is helder en eenduidig. Bij voorkeur formuleer ik samen met de opdrachtgever het gewenste eindresultaat. Ik ben doelgericht, analytisch en leergierig, daardoor kom ik snel tot de essentie. In een plan van aanpak formuleer ik SMART-doelstellingen en werk ik deze uit naar een resultaat- en mensgerichte werkwijze en concrete activiteiten. Dan ga ik aan de slag. Ik ben gewend om het initiatief te nemen en zelfstandig te functioneren, een project komt dus snel van de grond. Ik ben daarnaast stressbestendig en omgevingssensitief; belangrijke ingrediënten om een project optimaal te ondersteunen.

Werkwijze
Tijdens het project betrek ik opdrachtgever, uitvoerenden en andere belanghebbenden optimaal bij het proces en de uitvoering. We bespreken allereerst het einddoel en de aanpak. Vervolgens benoemen en verdelen we de taken en verantwoordelijkheden. Gedurende het project staan we met regelmaat stil bij het verloop en mogelijke knelpunten. Die lossen we direct samen op. Ik ondersteun uitvoerenden optimaal bij het goed vormgeven van een nieuwe werkwijze of methodiek. Een project is voor mij afgerond als de werkwijze of methodiek is geïmplementeerd, zich heeft bewezen en uitvoerenden er goed mee kunnen werken. Projecten rond ik af met een gedegen evaluatie.

Voorbeeld
In de gemeente Woudenberg heb ik een sociaal wijkteam opgezet. Een goed voorbeeld van een project dat ik van begin tot eind heb begeleid. Lees hoe ik deze opdracht heb aangepakt. >>