skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Verandermanagement

Voor alle gemeenten was de decentralisatie van het sociaal domein een ingrijpende verandering. En die hebben we me met elkaar best goed doorstaan. Nu komt de tijd om door te pakken, te verbeteren en te verdiepen. Dit is nodig om de stijgende kosten in de hand te houden. Maar vooral omdat de organisatie van het sociaal domein nog beter kan aansluiten op de behoeften van uw inwoners. Transformatie en kanteling dus. Dat vraagt het lef om los te laten. Van oude werkwijzen, van oude structuren. Maar niet zomaar; loslaten doe je pas als je zeker weet dat een ander het vasthoudt, zodat het mooie dat is opgebouwd niet verloren gaat.

Werkwijze
Zowel top-down, als adviseur van wethouders en hun managers, als bottom-up, in samenwerking met uitvoerders werk ik aan deze veranderingen. Door erover te schrijven, mijn visie te presenteren, het anders denken voor te doen, en door samen op te trekken bij het vormgeven aan veranderingen. Veranderen doen we samen en daar nemen we de tijd voor. Zeker op uitvoerend niveau, waar de veranderingen feitelijk hun vorm krijgen, is het zaak met geduld en vanuit een positieve overtuiging aan de slag te gaan. Het bedenken van een verandering gaat immers heel wat sneller dan het realiseren ervan.

Voorbeeld
In Verschillend Sociaal omschrijf ik, samen met collega ondernemer Birgitta de Leeuw, hoe met behulp van inwoners, deskundige professionals en vrijwilligers een sociaal domein vorm kan krijgen waarin ieder zijn kwaliteiten mag inzetten en de burger in de regie komt die wij hem allen zo gunnen. Een gekanteld model gebaseerd op de overtuiging dat ondersteuning en zorg beter en goedkoper kan door het zelforganiserend vermogen van kernen te stimuleren en te ondersteunen.

Nieuwsgierig? Klik hier of op het figuur hiernaast en lees hoe het model er uit ziet en wat het betekent vanuit het perspectief van eenieder die erbij is betrokken.
Het model


(pdf, 406 kB)