skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Transformatie sociaal domein

Sinds 1 januari 2015 zijn zorgverzekeraars en gemeentes verantwoordelijk voor meer taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zij kunnen zorg en ondersteuning doeltreffender organiseren, omdat zij hun inwoners en klanten immers beter kennen. Gemeenten hebben de opdracht om samenhangend beleid te voeren, dat ervoor moet zorgen dat mensen passende oplossingen vinden in zorg of ondersteuning. Met als doel dat zij naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wijkteams
Veel gemeentes zien sociale wijkteams als een oplossing voor het leveren van passende oplossingen voor hun inwoners. Ik vind dit een goede ontwikkeling, maar constateer dat gemeentes voor de uitdaging staan om enerzijds grip te houden op wat er speelt en anderzijds zaken los te laten. Gemeentes en welzijnsorganisaties moeten dus zelf ook op een andere manier denken en doen. Het vertrouwen in de wijkteams moet verder groeien. Zij kunnen vanuit hun deskundigheid zelfstandig maatwerk leveren en zorg en ondersteuning inkopen. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van alternatieven voor professionele zorg en ondersteuning, zoals de inzet van het eigen netwerk en vrijwilligers, veel tijd en energie.

Wat kan ik betekenen?
Op dit terrein kan ik bijvoorbeeld van betekenis zijn als kwartiermaker, adviseur of coach. Ik heb diverse projecten begeleid gericht op sociale wijkteams. Van gemeenten of welzijnsorganisaties krijg ik vaak de vraag hoe sociale wijkteams (meer) generalistisch en gekanteld kunnen werken. Ik bekijk hoe met de juiste inzet van deskundigheid en integrale samenwerking zo goed mogelijk bij de behoefte van de burger kan worden aangesloten. Maar ook hoe burgers zelf kunnen worden geactiveerd in het vinden van passende oplossingen. Samen met de opdrachtgever en welzijnsprofessionals implementeer ik deze werkwijze stapsgewijs, onder meer aan de hand van actuele casuïstiek.
Riesje