skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Onafhankelijk, integer en deskundig

'Riesje is een enthousiast en zeer deskundig adviseur in het brede werkveld zorg en welzijn. Door ervaringen in verschillende functies en organisaties heeft ze de klappen van de zweep leren kennen en doorziet ze processen haarscherp. Onafhankelijk, integer en deskundig voert ze voor verschillende opdrachtgevers haar werk uit. Ik verheug me om weer een keertje met haar samen een opdracht in dit spannende werkveld te mogen uitvoeren.'

Zzp’er
Karin van der Plas, zzp’er en grondlegger NAoberzorg Roggel
Zorg en welzijn

Zorg en ondersteuning moet doeltreffender worden georganiseerd. Gemeenten en organisaties werken eraan om vraag en aanbod zo goed mogelijk samen te brengen. Waar professionele zorg of ondersteuning nodig is, moet deze worden geboden. Veel passende oplossingen kunnen echter worden gevonden met de inzet van het informele netwerk, zoals partners, vrienden en vrijwilligers.

Vraaggericht denken en doen
Steeds meer welzijnsorganisaties en instellingen houden zich bezig met vraaggericht denken en doen. Hoe geef je dat vorm en hoe rol je dat uit? Beleidsmakers en managers van grote welzijnsorganisaties lijken soms wat verder van de dagelijkse praktijk af te staan. Daardoor zien zij niet altijd waar de ‘kleine’ vragen en oplossingen liggen. Dat kunnen oplossingen in zorg of ondersteuning zijn in instellingen, thuis of in wijken en buurten. Maar dat zijn vaak ook oplossingen waarvan de burger zelf onderdeel is.

Wat kan ik betekenen?
Ik adviseer en begeleid welzijnsorganisaties en instellingen in sterker vraaggericht denken en doen. Ik kan (mede) beleid en een plan van aanpak ontwikkelen en implementeren. In mijn visie is de praktijk altijd leidend in het ontwikkelen en uitrollen van beleid. Passende oplossingen vinden voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben; voor en mét hen. In mijn werk als projectleider voor sociale wijkteams heb ik geleerd om vragen uit de dagelijkse praktijk te vertalen naar beleid. Ik denk hierbij in kansen en creatieve oplossingen.
In de media


(pdf, 6,3 MB)