skip to main content
Riesje
Ondernemer in het sociaal domein
Profiel Riesje

Download profiel Riesje Paulissen
(pdf, 350 kB)
Over Riesje

Een veilige en zorgzame samenleving.
Dat vind ik belangrijk. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij. Sinds meer dan vijfentwintig jaar focus ik mij op projecten op het gebied van jeugdhulpverlening, zorg en welzijn, integrale veiligheid en wijk(team)opbouw. Het sociaal domein is dus bekend terrein. Door de dynamiek en nieuwe ontwikkelingen blijft het echter voor mij steeds weer een boeiende uitdaging.

Hoe ben ik inzetbaar?
Ik ben inzetbaar als kwartiermaker, projectleider, coach, trainer en adviseur. Ik heb ervaring met strategisch-tactische opdrachten én ik sta ook graag met de voeten in de klei. Welke rol dan ook, professionele uitdaging en maatschappelijke relevantie zijn voor mij belangrijke randvoorwaarden voor een aantrekkelijke opdracht.
Lees hier meer over mijn kwaliteiten >>

Voor wie werk ik?
Ik werk met name aan opdrachten van gemeenten, instanties en welzijnsorganisaties gericht op mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om in de samenleving mee te kunnen doen. Het project ‘Achter de Voordeur’ is daarvan een mooi voorbeeld: als kwartiermaker creëerde ik in Eindhoven een ketensamenwerking om multi-probleemhuishoudens beter te kunnen ondersteunen. En ook het opzetten van vier sociale teams in Ede, inclusief nieuwe werkwijze, was een project dat mij op het lijf is geschreven.
Lees het hier >>

Hoe werk ik?
Het liefst ga ik aan de slag met een helder einddoel. Mijn kracht ligt in het uitwerken en vormgeven van bestaande strategieën en ideeën. Maar ook in het uitwerken van een nog onduidelijk einddoel en de uitdaging van daaruit te komen tot een passend aanbod. Dit doe ik zelfstandig en resultaatgericht, met oog voor verschillende belangen en maatschappelijke en bestuurlijk-politieke verhoudingen. Mijn aanpak is flexibel, pragmatisch en slagvaardig. Co-creatie en samenwerking vind ik belangrijk. Als verbinder zoek ik –binnen en buiten mijn netwerk- naar samenwerkingsverbanden. Ik trek nauw op met professionals die, individueel en/of in groepsverband, betrokken zijn bij de uitvoering van ideeën en activiteiten. Daar ligt ook mijn passie: het begeleiden, betrekken en enthousiasmeren van professionals.
Hier ben ik inzetbaar. >>
Eindhoven krachtwerker

Artikel Eindhoven krachtwerker
(pdf, 577 kB) - mei 2009
Binnenlands Bestuur

Artikel Binnenlands Bestuur
(pdf, 397 kB) - nov.2016