skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Accountmanager (beleidsmedewerker) maatschappelijke opvang
Gemeente Eindhoven
2008

De opdracht
Voor de gemeente Eindhoven heb ik als accountmanager een project uitgevoerd gericht op maatschappelijke opvang, bedoeld voor onder meer dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld en vereenzaamde mensen. Mijn opdracht betrof het afsluiten van subsidiecontracten met stedelijke opvangorganisaties en daarbinnen het vaststellen van targets.

Mijn aanpak
In het kader van de ombuiging van subsidiering, van vraaggerichte naar resultaatgerichte subsidiering, heb ik namens de gemeente de directie van de organisatie voor maatschappelijke opvang (Neos) geadviseerd hoe zij de nieuwe subsidieaanvraag vorm kunnen geven.
Daarnaast was het mijn verantwoordelijkheid om alle lopende zaken binnen het maatschappelijke opvang account, zoals de subsidie en verantwoording van het Leger des Heils en andere partijen, goed te laten verlopen.

Resultaat
De subsidieaanvraag is uitgevoerd volgens de gewenste uitgangspunten.