skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Adviseur reorganisatie sociaal teams Roerdalen
2018 juli tot dec 2018

Opdracht
De gemeente Roerdalen bestaat uit 5 dorpen die elk een eigen sociaal team hebben. Het is de vraag of deze inrichting de meest optimale aanbiedingsvorm is. Ik ga onderzoeken of er ook een andere invulling mogelijk is die bijdraagt aan een meer efficiënte inrichting. Er is behoefte aan een pas op de plaats met iemand die met een frisse blik kijkt vanuit een wenselijke situatie, zonder zich te laten belemmeren door de huidige situatie. De vraag is om te adviseren over mogelijkheden voor een nieuwe inrichting, waarin ook helder is welke taken bij de sociaal teams liggen en welke taken van de deelnemende organisaties wellicht separaat worden ingekocht.
Vervolgens is de vraag om de coördinator van de sociaal teams te coachen op het organiseren van de gekozen inrichting van de teams.

Mijn aanpak en resultaten
Daar de kosten laag moesten blijven heb ik voor een strakke aanpak gekozen. Middels een grote teambijeenkomst, gesprekken met enkele belangrijke partners en met relevante beleidsmedewerkers heb ik voldoende input opgehaald om te horen waar de knelpunten werden ervaren. Vervolgens heb ik een advies uitgewerkt waarin ik van klein naar groot heb beschreven hoe de dagelijkse praktijk eruit kan zien wanneer wordt gewerkt met een Sociaal Team dat dorpsgericht werkt. Ik heb verteld hoe de dag van de inwoner, de vrijwilliger, de professional en de coördinator eruit ziet wanneer zij samen aan de slag zijn en aangegeven welke organisaties te betrekken en op welke manier vorm te geven aan een nieuw sociaal domein. Dit advies dient nu als basis voor een nieuwe samenwerkingsvorm en werkwijze.

Adviseur van kwartiermaker sociaal teams gemeente Roerdalen
2019 tot juli 2019

Nadat ik de gemeente adviseerde over hoe de sociaal teams opnieuw te positioneren en in te richten, mag ik nu de kwartiermaker ondersteunen met advies wanneer zij dat nodig heeft.