skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Analyse casusoverleggen in Eindhoven
2007

De opdracht
In het Veiligheidshuis Eindhoven, dat pas een paar jaar bestond, werden veel verschillende casuistiekoverleggen gehouden. Het vermoeden bestond dat verschillende mensen in verschillende overleggen besproken werden. En zelfs de ene keer als dader en de andere keer als slachtoffer. Mijn taak was dit in beeld te brengen en een advies uit te brengen over welke overleggen eventueel te schrappen of te bundelen, en welke gedeelde werkwijze passend was. Ook werkte in aan een gezamenlijk registratiesysteem zodat individuen bij alle overleggen waar zij besproken werden in beeld kwamen.