skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Coördinator wijkontwikkeling
ABCD-E
2001 - 2002

De opdracht
Ik heb gewerkt als coördinator voor het ABCD-E (Assed Based Community Development Eindhoven), een project in Eindhoven waarin geëxperimenteerd werd met wijkontwikkeling (voorloper transformatie). Het doel was om wijkbewoners met elkaar te verbinden en hen te mobiliseren, opdat zij samen zorgdragen voor een leefbare wijk. Ik kreeg de opdracht om vrijwilligers uit de wijk te helpen in het doolhof van wet- en regelgeving, subsidieland en methodieken om projecten in de wijk te realiseren.

Mijn aanpak
Ik heb een initiatiefgroep van wijkbewoners samengesteld en hen optimaal ondersteund. Zo heb ik de initiatiefgroep geholpen bij het houden van een onderzoek in de wijk (deur aan deur enquêtes). Hiermee hebben veel wijkbewoners elkaar ontmoet en is er in kaart gebracht wat een ieder te bieden heeft voor de wijk. Hetgeen leidde tot spontane initiatieven en activiteiten. Ik was daarnaast verantwoordelijk voor het bijwonen van vergaderingen en het uitwerken en begeleiden van activiteiten in de wijk. Samen met wijkbewoners heb ik bijvoorbeeld het contact met de gemeente op gang gebracht om zaken als vergunningen, financiën en materialen te regelen.
Samen met een aantal kartrekkers hebben we de communicatie over het project vormgegeven.

Het resultaat
In de wijk Limbeek in Eindhoven is het project ABCD-E geslaagd. De bewoners zetten zich nog steeds actief in voor een leefbare wijk en er is een hechte sfeer ontstaan.
Het onderzoek in de wijk heeft tot allerlei initiatieven geleid zoals een schilderclub, een activiteitenbijeenkomsten in het buurtcafé, bewoners die met het project ‘schoon-heel-veilig’ aan de slag gingen en activiteiten voor kinderen gekoppeld aan feestdagen gesubsidieerd door ondernemers uit de wijk.
Foto Riesje