skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Ketenregie basisnetwerk gemeente Duiven
2016 feb tot 2017 jan

Transformeren vraagt om een goede samenwerking tussen de professionals uit de 0de lijn en inwoners met vragen en aanbod.

Opdracht
Creëer een netwerk van samenwerkende organisaties in de 0de lijn dat werkt met een eenduidige methodiek en aanpak, en misschien wel één voordeur. Vragen van inwoners zijn het uitgangspunt en dienen het organisatiebelang te overstijgen. Overlap in het huidige aanbod moet worden weggewerkt.
Doel is inwonersinitiatieven veel beter te gaan stimuleren en ondersteunen en de 2e lijn te gaan ontlasten.
Op 1 oktober 2016 dient het netwerk te draaien.

Resultaat
Samenwerking tussen lokale Welzijnsorganisatie en gemeente die knelde is nu verbeterd waardoor de Welzijsorganisatie in haar kracht kan staan en een verbindende rol kan nemen in de 0de lijn. Netwerk ontwikkeld van samenwerkende 1e- en 0de lijnspartijen. Onderwerpen geagendeerd en aanpak in gang gezet. Weg vrijgemaakt voor onafhankelijke projectleider die namens inwoners kan optreden.
Foto Riesje