skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Kwartiermaker Achter de Voordeur
Gemeente Eindhoven
2009 - 2011, Krachtwijkaanpak, voorloper sociale wijkteams

De opdracht
Kwartier maken voor- en implementeren van een te ontwikkelen project voor multiprobleem huishoudens in de Eindhovense krachtwijk de Bennekel met als doel een gezamenlijke aanpak van alle bij de wijk betrokken partijen, gericht op maatwerk.

Mijn aanpak
Coachen van het door mij samengestelde team van zorg- en dienstverleners. Netwerken met alle partijen in de stad die bij de wijk betrokken zijn, op uitvoerings- en managementniveau. Ook heb ik de gemeente en betrokken organisatie-besturen geadviseerd over breed gedeelde maatschappelijke problemen in de wijk, en passende oplossingen daarvoor. Denk hierbij aan generatiearmoede, jeugdwerkloosheid, criminaliteit, een nieuwe aanpak voor mensen met een combi van psychische-, sociale- en verslavingsproblematiek waarbij vrijwilligers de linking-pin vormen en de dagelijkse zorg op zich nemen.

Het resultaat
Een zelfstandig functionerend team van uitvoerend werkers van alle bij de aanpak betrokken partijen op het niveau van de wijk. Multiprobleemhuishoudens kregen passende ondersteuning vanuit een integrale aanpak. Organisaties werkten met frontlijnsturing en vraaggericht. De basis werd gelegd voor werken volgens het nieuwe welzijn waarbij inwoners naast hulpvrager ook hulpbieder werden.
Eindhoven krachtwerker

Artikel Eindhoven krachtwerker
(pdf, 577 kB) - mei 2009