skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Kwartiermaker doorontwikkeling kernpunten
Gemeente Neder-Betuwe
2014 - 2015

De opdracht
De vier loketten (kernpunten) in de gemeente Neder-Betuwe moeten worden doorontwikkeld tot een professionele en deskundige toegang voor alle vragen van inwoners binnen het gehele sociaal domein. Alle nieuwe taken die de gemeente door de transformatie krijgt moesten tevens worden belegd in de kernpunten. Zorg daarnaast voor een goede afstemming tussen de backoffice en de frontoffice gericht op een integrale aanpak van complexe(re) casuïstiek.

Mijn aanpak
Ik heb allereerst een probleemanalyse gemaakt. Daaruit kwam onder meer de wens om de kernpunten opnieuw te bemannen. Ik ben toen aangehaakt bij een lopend sollicitatietraject, waaruit zes inhoudelijke deskundigen werden geworven.
In de probleemanalyse maakte ik ook inzichtelijk hoe de klantroute in de getransformeerde situatie eruit ziet.
Het advies om een sociaal team op te zetten werd na wat overtuiging van mijn kant goed ontvangen. Binnen de organisatie mobiliseerde ik hiervoor professionals en vanuit subsidierelaties wierf ik teamleden. Onderdeel hiervan was ook een aanbesteding van het maatschappelijk werk.
Voor het nieuwe team en de bemanning van de kernpunten zette ik een scholingsprogramma op. Binnen het team heb ik gecoacht op kantelingsgericht werken; 'zelf oppakken' en afschalen waar mogelijk. Daarnaast ging mijn aandacht uit naar het implementeren van werkprocessen, waarin ik de samenwerking tussen de backoffice, kernpunten en sociaal team optimaal heb vormgegeven.

Het resultaat
Goed functionerende kernpunten en een actief sociaal team. Daarmee is de grond gelegd voor verdere ontwikkeling en invulling. De werkwijze en andere belangrijke informatie heb ik vastgelegd in een praktisch handboek.
AVI / Eigen kracht

Artikel AVI / Eigen kracht
(pdf, 67 kB) - jun.2015