skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Doortastende professional

Ik heb met Riesje samengewerkt in een gemeente waar zij kwartiermaker was. Dat hield in dat ze met enthousiasme het sociaal team heeft opgezet. Mij viel op dat ze vanuit een goed gefundeerde visie de ontwikkeling en aansturing van het team heeft opgepakt. Riesje is praktisch, pragmatisch, energiek en constructief. Het is fijn om met haar samen te werken. Ze weet wat ze doet, heeft kennis van zaken en weet degenen met wie zij werkt te inspireren en te binden. Kortom, met Riesje heb je een doortastende professional in huis.

Gemeente Woudenberg
Petra van der Horst, transitiemanager Woudenberg
Kwartiermaker sociaal team
Gemeente Woudenberg
2014 - 2015

De opdracht
Zet als kwartiermaker een sociaal team op, bestaande uit professionals die vanuit verschillende organisaties in de gemeente werkzaam zijn en deskundigen die via een regionaal inkoopproces moeten worden aangetrokken.

Mijn aanpak
Bij de opdrachtgever, verschillende afdelingen van de gemeente en lokale partners heb ik geïnventariseerd wat de wensen en mogelijkheden zijn. Vervolgens heb ik een sollicitatietraject opgezet en begeleid. Voor de geselecteerde teamleden zette ik een scholingsprogramma op en organiseerde ik een trainingsdag, waarin we samen de inhoud van de functies, taken en verantwoordelijkheden hebben vormgegeven. Daarnaast heb ik samen met de teamleden werkprocessen ingericht voor het aanvragen en afwikkelen van zorg en zette ik de samenwerking op tussen het sociaal team en het Wmo-loket.
Gedurende het project heb ik veel aandacht besteed aan teambuilding door actieve coaching en door een goede en veilige leeromgeving te creëren. Wekelijks vond werk- en casuïstiekoverleg plaats. Met de opdrachtgever en ‘werkgevers’ van de teamleden hield ik afstemmingsoverleg.

Het resultaat
De gemeente Woudenberg heeft een goed lopend sociaal wijkteam bestaande uit 12 professionals, die op enthousiaste en deskundige basis samenwerken. Voor mijn vertrek is een vaste teamleider aangesteld. De (werk)processen, werkwijze en andere belangrijke informatie heb ik vastgelegd in een praktisch handboek.
Woudenbergkrant

Artikel Woudenbergkrant
(pdf, 1,90 MB) - nov.2014