skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Locatiemanager POA (onderdeel COA) Overloon
2021 dec tot juni 2022

De opdracht
Na een half jaar sluiten van deze locatie, onderdeel van AZC Overloon, waar 50 minderjarige vreemdelingen verblijven tijdens hun asielaanvraag. In de tussentijd managen van personeel (25 personen) en verblijf van de jongeren.
Door de omgeving (voormalige kale gevangenis waarin elk geluid heel hard klonk), Corona met als gevolg diverse periodes van isolatie, en enkele jonge mannen met een slechte invloed was de sfeer op de groep en in het team verre van optimaal.

Mijn aanpak
In het team was veel verloop waardoor de huisregels niet meer een eenduidige manier werden uitgedragen en dat leverde flinke conflicten met de jongeren op. Eerst ben ik daarom met het team op zoek gegaan naar welke aanpak minimaal nodig was om de jongeren in een leefbaar en acceptabele woonomgeving te huisvesten. Aandacht dus voor schoonmaak, huisregels, schoolgang, dagbesteding en het blussen van diverse brandjes. Het team voelde zich daardoor, zelfs in deze laatste maanden weer een team, en kon de kracht opbrengen om gezamenlijk het POA naar de sluiting te brengen.
Vervolgens samen met team, adjunct-manager en secretaresse vormgegeven aan een sluitings- en uitplaatsingsplan. Op de laatste dag met iedereen gezamenlijk de hele gevangenis spic en span opgeleverd zodat de periode voelbaar positief werd afgesloten. Natuurlijk ook lekker gegeten samen.

Resultaat
Door de gezamenlijke zoektocht met het team en de afspraken die we maakten over hoe om te gaan met elkaar en met de jongeren, herstelde het onderlinge vertrouwen en voelde men weer meer een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit kwam de rust en structuur op de groep ten goede.
Het team heeft samen met de leiding een mooie sluiting kunnen organiseren.