skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Ontwikkelen methodiek hulp aan kind-getuigen van huiselijk geweld
2007-2008

De opdracht
Ontwikkel en beschrijf een sluitende aanpak voor methodisch en groepsgericht werken met kinderen tussen 2 en 18 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Dit in opdracht van Maatschappelijk Werk DommelRegio (de Kempengemeenten), Lumens Groep (brede welzijnsorganisatie Eindhoven) en Neos (maatschappelijke opvang regio Eindhoven).

Aanpak en resultaat
De verschillende bestaande methodieken heb ik (met toestemming van de ontwikkelaars ervan) gebundeld en aangevuld met diverse onderwerpen en gesprekstechnieken. Deze heb ik onderverdeeld in diverse leeftijdsgroepen. Vervolgens per groep een map gemaakt met daarin thema’s, bijbehorende werkopdrachten en spelvormen. En ook evaluatieformulieren voor kinderen en ouders. Overigens werden ouders betrokken doordat zij enkele malen op gesprek kwamen en de huiswerkopdrachten van hun kinderen mee konden maken/bespreken.
Hoe te werken met deze methodische aanpak heb ik vervolgens getraind aan alle maatschappelijk werkers die de cursussen gingen geven.