skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Ontwikkeling Bureau Documentatie
Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in Oss
2008

De opdracht
Er werden binnen het Veiligheidshuis veel cassusoverleggen over verschillende doelgroepen en onderwerpen gevoerd, zoals huiselijk geweld, draaideurcriminaliteit, zorgmijders, schoolverzuim, enzovoorts. Sommige casussen kwamen soms in drie verschillende overleggen aan bod. Dat leidde tot veel verwarring bij betrokken hulpverleners en cliënten. Mijn opdracht was om een systeem op te zetten waarin informatie over cliënten/casussen wordt vastgelegd, zodat informatie goed en efficiënt kan worden gedeeld en besproken.

Mijn aanpak
Ik heb allereerst alle overleggen bijgewoond en (bijbehorende) bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Daarvan heb ik een analyse gemaakt en de inhoud heb ik beschreven. Vervolgens heb ik deze informatie samengevoegd tot een uitwisselbare informatiestroom, waardoor slachtoffers en daders sneller gesignaleerd en beter gevolgd konden worden.

Resultaat
In het nieuwe systeem werd alle informatie over cliënten, die binnen het Veiligheidshuis werden besproken, correct ontvangen, vastgelegd, geïnterpreteerd en gedeeld met de betrokken partners.
Riesje