skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Projectleider sociaal team
Gemeente Ede
2013 - 2014

De opdracht
Draag met een collega-projectleider zorg voor de opbouw, operationalisering en verdere ontwikkeling van vier sociale wijkteams en de aanpak ‘één gezin, één plan, één regisseur’.

Mijn aanpak
Voor het opbouwen van de wijkteams hebben een collega-projectleider en ik uitgangspunten geformuleerd en een sollicitatieprocedure gehouden. De geselecteerde teamleden hebben we getraind op de inhoud van de functies, taken en verantwoordelijkheden. Binnen ‘mijn’ team, Veldhuizen, coachte ik de medewerkers en heb ik hen getraind en begeleid op generalistisch werken.
Verder richtte ik mij op interne en externe overleggen over jeugdproblematiek. Intern stemde ik het werk af met de beleidsafdelingen maatschappelijke ontwikkeling en werk & inkomen en het Veiligheidshuis. Hierbij was veel aandacht nodig voor het verbinden van de verschillende belevingswerelden van medewerkers. Het verschil van inzicht ging namelijk ten koste van een goede samenwerking en de aanpak één gezin, één plan.
Met de netwerkpartners, betrokken bij de sociale wijkteams, heb ik veelvuldig overlegd over de taken en invulling van de wijkteams evenals over de wenselijke relatie tussen wijkteams en de moederorganisaties.
In het kader van wijkgericht werken heb ik geholpen vrijwilligersprojecten te ontwikkelen en werkte ik mee aan presentaties en discussies over hoe Ede vorm gaf aan de ontwikkelingen. De focus lag op het ontdekken en stimuleren van eigen kracht bij wijkbewoners, netwerkontwikkeling en het inzetten van vrijwilligers.
Nadat de eerste twee sociale wijkteams waren neergezet, volgden team drie en vier. We maakten een wijkanalyse zodat we wisten welke problematiek er speelde en hoe de wijk was samengesteld. Daarop stelden we de teams samen. In de ‘buitendorpen’ was speciale aandacht voor identiteitsgebonden aanbod voor de vele gereformeerde inwoners.

Het resultaat
In Ede zijn vier sociale wijkteams actief vanuit een heldere taak en opdracht. Team Veldhuizen, waarvan ik teamleider was, is een groep enthousiaste en positieve professionals die op creatieve wijze de verbinding zoekt met inwoners en netwerkpartners. De teamleden voelen zich veilig bij elkaar en hebben er plezier in om van elkaar te leren. Voor mijn vertrek werden voor alle vier sociale wijkteams vaste teamleiders aangesteld.
De wijk in!

Artikel De wijk in!
(pdf, 279 kB) - jan.2014