skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Regionaal projectleider doordecentralisering Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
2018 tot mei 2019

Bergen op Zoom voert als centrumgemeente de taken Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang uit voor de regio. Deze taak vervalt in 2021 en regio West-Brabant West heeft een ambitieus Plan van Aanpak gemaakt waarin de zes gemeenten hebben afgesproken om te blijven samenwerken.
Mijn bijzonder boeiende opdracht is het implementatieplan tot uitvoering te brengen en een concreet voorstel op te leveren met daarin:
  • Hoe de toegang tot beschermd wonen en de maatschappelijke opvang kan worden gedecentraliseerd
  • Wat regionaal wordt afgesproken over lokale preventie en ondersteuningsstructuur om instroom in beschermd wonen en de maatschappelijke opvang te voorkomen
  • Welke managementinformatie voor wie wanneer opgeleverd moet worden en hoe die verzameld moet worden.


Mijn aanpak
Allereerst heb ik per gemeente een trekker benoemd zodat ik goed kon samenwerken met lokale wethouders en partijen. Deze trekkers zijn allen een werkgroep gaan voorzitten zodat de taken verdeeld werden en eigenaarschap ontstond. Ik nam de rol op me om op diverse niveaus, en met veel verschillende partijen, te verbinden en de resultaten te formuleren en delen.

Resultaat
Door stagnatie in het proces bij het rijk bleek de soep niet zo heet gegeten als opgediend. Ook bleken andere regionale verbindingen een goed resultaat (lees bindende en langdurige financiële en inhoudelijke afspraken) ingewikkeld te maken. Uiteindelijk is besloten MO mee te nemen in een nieuwe regionale aanbesteding en dus niet te decentraliseren. Voor BW zijn diverse zaken uitgewerkt die de komende periode hun definitievere vorm gaan krijgen.