skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Regisseur Sociaal Kernteams Overbetuwe
2017 jan t/m dec 2019

De opdracht
De 6 sociaal kernteams in deze gemeente met 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen, bestaan uit een unieke, prachtige mengeling van vrijwilligers en beroepskrachten. Met circa 20 teamleden zorgen zij ervoor dat inwoners met een vraag laagdrempelige ondersteuning krijgen. Daarnaast signaleren zij wat nodig is aan collectieve aanpak en aan algemene voorzieningen en zetten daartoe opdrachten uit bij organisaties. Aan mij de mooie opdracht om deze teams te ondersteunen, (laten) faciliteren en door te ontwikkelen. Na 1,5 jaar adviseer ik of de werkwijze van de kernteams levensvatbaar is en hoe deze dan te organiseren.

Mijn aanpak
Omdat ik overtuigd ben van de meerwaarde van een team dat, nog voordat een vraag bij de gemeente terecht komt, én samen met vrijwilligers, inwoners ondersteunt om het zelf op te lossen, zet ik me hard in om die meerwaarde te bewijzen. En dat doe ik door een voortdurende focus te bewerkstellingen op ‘terug naar de bedoeling’: het voorkomen van de noodzaak tot het inzetten van maatwerkvoorzieningen en het verbinden van inwoners aan elkaar en aan laagdrempelige algemene voorzieningen in de eigen kern.

Resultaat
De 1,5 jaar werden er 3 met als resultaat dat een gedreven team van vrijwillig medewerkers en beroepskrachten nu klaarstaat om verbonden te worden aan Wmo, Jeugdconsulenten en participatiecoaches om samen deel te gaan nemen aan Sociaal Team Overbetuwe. ‘Mijn’ professionals zijn in dat team de promotors van het werken dicht naast en vooral ook mét de inwoners. En van het zoeken naar oplossingen in en met het eigen dorp. Opschalen naar een maatwerkvoorziening blijkt dan vaak niet nodig.
Steeds meer heb ik samenwerking kunnen realiseren met de Welzijnsorganisatie, die een positieve groei doormaakte. Daardoor trekken professionals nu samen op en vervagen de grenzen tussen onze organisaties. Want niet wie betaalt is belangrijk, maar dat het gedaan wordt!