skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Teamcoach Toegangsteam Tilburg Midden-Zuid
2016 juni tot 2017 januari

De opdracht
Coachen van 26 individuele teamleden en het team als groep in het werken met elkaar en vanuit de Tilburgse kerncompetities. Het team bestaat uit werkers van verschillende organisaties die naast hun werk in het Toegangsteam ook nog taken bij hun moederorganisatie hebben. Er is nog veel nodig om de teamleden gekanteld te leren werken; daar komen zij in de waan van de dag niet goed aan toe. Werkdruk, onvoldoende eenduidigheid in aanpak en de verschillende werkwijzen van de organisaties zijn hier debet aan.
Het team moet zich meer richten op het eigen maken van de mindset, het doorontwikkelen van haar competenties en het kantelingsgericht werken met inwoners uit de wijk Midden-Zuid. Bovendien is het zaak dat zij meer gaan reflecteren op hun werkzaamheden en of/hoe zij samenwerken met elkaar, opdat het generalistisch werken vorm gaat krijgen en zij meer van elkaar gaan leren.

Mijn aanpak en resultaat
Ziende dat de werkers onvoldoende kader en veiligheid geboden werd om hun werk te kunnen doen heb ik het initiatief genomen een diepgaande analyse met aanbevelingen te schrijven voor de managers van de betrokken organisaties. Mede naar aanleiding daarvan zijn een aantal wijzigingen in de werkwijze in gang gezet.