skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Trainer 1Gezin1Plan Sociaal Teams Zevenaar
2018 feb tot juli 2018

In de nieuwe gemeente Zevenaar (gefuseerd met Rijnwaarden) werken nu 4 Sociaal Wijkteams waarvan er 3 nog niet zijn getraind in het werken volgens de methodiek 1Gezin1Plan. Omdat ik het team Rijnwaarden eerder naar volle tevredenheid trainde, kreeg ik ook de opdracht de 3 teams in Zevenaar te trainen. Netwerkberaad, kostenbewustzijn, out of the box denken en handelen en planmatig werken zijn enkele van de eigen te maken werkwijzen.