skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Foto Riesje
Jeugd

Ik heb jaren gewerkt als gezinsvoogd en als begeleider van jeugdigen en ouders bij opvoed- en kindproblematiek. Vanuit die ervaring weet ik dat jeugdigen die te maken hebben met criminaliteit, onveilige thuissituaties of geweldsproblematiek een extra steuntje in de rug nodig hebben. Zij zijn vaak niet in staat om zichzelf goed te redden of voor zichzelf op te komen. Kinderen en jongeren én zeker ook hun ouders hebben daarom recht op de juiste zorg, bescherming en ondersteuning.

Er op tijd bij zijn
Het sociale (wijk)team heeft een belangrijke rol in het signaleren en oplossen van problematiek bij jeugdigen. Echter hebben wijkteams momenteel een veelheid aan taken. De vraag is of zij voldoende alertheid, tijd en capaciteit hebben of kunnen vrijmaken om de gewenste ondersteuning aan jeugdigen en ouders te kunnen bieden. Het risico is namelijk dat als problematiek te laat wordt gesignaleerd, de situatie onnodig kan escaleren.

Wat kan ik betekenen?
Ik ondersteun sociale wijkteams bij het inrichten van werkprocessen ten behoeve van het signaleren en afwikkelen van problematiek bij jeugdigen en hun ouders. Ik kan bijvoorbeeld helpen om speerpunten te formuleren en een plan van aanpak op te stellen. Binnen en buiten het sociale wijkteam mobiliseer ik professionals om de speerpunten op te pakken. Daarnaast heb ik ook ervaring in het trainen en coachen van professionals die in een sociaal wijkteam actief zijn. Met training en coaching kan ik professionals helpen meer alert te worden op het signaleren van problematiek bij jeugdigen en hun ouders en hoe ze deze efficiënt kunnen oppakken. Onderdeel van zo’n training is bijvoorbeeld ook preventie-activiteiten en het stimuleren van lokale zelfredzaamheid.