skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Medestudenten tijdens mediation-opleiding:

‘Ontwapenend, betrokken, oprecht geïnteresseerd, lef, jij krijgt dingen los, je maakt dat mensen zich op hun gemak voelen.’
Mediation

Als bekwaam mediator begeleid ik de onderhandelingen tussen twee of meerdere partijen, die in conflict zijn met elkaar. Mijn rol is om vanuit de belangen van betrokkenen tot een gezamenlijk, optimaal resultaat te komen. Ik heb vele jaren als mediator een bemiddelende rol gehad tussen opvoeders en jeugdhulpverleningsinstanties. Ik hielp bijvoorbeeld ouders begrip te krijgen voor en meer grip te krijgen op de procedures en protocollen van organisaties.
Als mediator bemiddel ik ook in conflicten tussen zakenpartners of partners die in echtscheiding liggen, maar ook bij andersoortige conflicten kan ik van betekenis zijn.

Werkwijze
Als mediator stuur ik erop aan dat mensen zelf passende oplossingen vinden voor hun conflict, in plaats van zich afhankelijk te maken van derden die uitspraak doen en daarmee de regie overnemen. Ik houd mij vooral bezig met het proces, de interactie tussen partijen en het wenselijk te bereiken eindresultaat. De gesprekken die ik begeleid vinden plaats op neutraal terrein. In het gesprek, en daarbuiten, help ik betrokkenen constructief aan elkaar uit te leggen wat het conflict voor hen betekent. Het doel is dat zij samen oplossingen bedenken die voor beide partijen bevredigend zijn. Ik heb zelf geen oordeel, ik help alleen het proces te doorlopen.

Voorbeelden
Ik kan bij uiteenlopende onderhandelingen bemiddelen, zowel zakelijk als privé. Voorbeelden van vraagstukken kunnen zijn:
  • Er wordt niet naar mij als ouder geluisterd door de Jeugdhulpverleners.
  • Hoe maken we duidelijk dat de tijd rijp is dat de oprichter van het familiebedrijf met pensioen gaat?
  • Waar worden de kinderen ondergebracht als één van ons na de scheiding naar het buitenland verhuist?
  • Hoe kunnen we de zorg voor onze moeder eerlijk en naar draagkracht verdelen?
Dossier weer op orde

Twee jaar geleden verloor ik mijn man. Gek van verdriet kon niet goed meer voor onze kinderen zorgen. Ik deed een zelfmoordpoging en kwam op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis terecht. Sindsdien stond in het dossier van Bureau Jeugdzorg dat ik psychiatrische patiënt ben. Mijn kinderen werden uit huis geplaatst en ik dreigde mijn ouderlijk gezag te verliezen. Ik heb Riesje toen ingeschakeld en zij heeft mij geholpen mijn dossier op orde te krijgen. Er staat nu gewoon wat er aan de hand was en de maatschappelijk werker en ik zijn met behulp van Riesje aan het werken aan de terugkeer van mijn kinderen naar huis.

J.v.d.V.