skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Manager 2 Sociaal Gebiedsteams Helmond
2020 jan tot sept 2021

De opdracht
(Hiërarchisch) aansturen 2 teams waarin Wmo, AMW, en Gezins&Jongerencoaches. Vormgeven aan uitgangspunten van de teams, die zelf hulpverlenen en beschikken. Opdracht loopt tot de teams in 2022 buiten de gemeente geplaatst gaan worden (aanbesteding).

Mijn aanpak
Anderhalve maand na mijn start barstte Corona los en kreeg ik te maken met hulpverleners die niet meer konden hulpverlenen. Mooi om samen met hen te bedenken hoe we op andere manieren gezinnen konden bereiken en ondersteunen. Triest ook om te zien hoe een van mijn teams hier uiteindelijk aan onderdoor ging. De ene na de andere werd overspannen en viel uit waardoor de druk bij de overblijvers werd vergroot. Het lukte me niet snel genoeg om dit tij te keren, mede omdat er geen vervanging beschikbaar was in de bizarre arbeidsmarkt.

Omdat Helmond veel meer gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden in het voorliggend veld heb ik hieraan extra aandacht besteed door samenwerking met de Welzijnsorganisatie in alle wijkteams.
Veel aandacht ging naar het voorbereiden van de werknemers op de aanstaande veranderingen en hun rol/taak daarin. Intussen werkten we voortdurend aan de verbetering van het registratiesysteem Ozo waarin de inwoner het eigen dossier kan beheren, evenals aan het kwalitatief en kwantitatief verhogen van de eigen inzet van de werkers in de huishoudens.

Resultaat
Zelfs het team dat zo onderuitging stond weer het laatste half jaar. Met nieuwe gedreven jonge mensen die elkaar hielpen ingewerkt te raken en zo goed als mogelijk de Helmondse waarden uit te dragen. Trots!
Om het inzetten van het voorliggend veld, ofwel de 0-de lijn, te bevorderen heb ik ervoor gezorgd dat 2 werkers werden vrijgemaakt voor het organiseren van deze verbinding. Zij bemoeiden zich op team- en op casusniveau met het vergroten van bekendheid van het aanbod en het bemiddelen ernaartoe.
Omdat de andere teammanager een nieuwe baan kreeg heb ik het laatste half jaar alle 4 wijkteams onder me gehad en zorggedragen voor de overdracht naar de nieuwe organsiatie.