skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Supervisie coaches
Gemeente Leerdam
2014 feb tot dec 2014

De opdracht
De gemeente Leerdam experimenteerde met een methodiek om multi-probleem huishoudens te ondersteunen vanuit de principes van het nieuwe welzijn. Parallel aan deze pilot werd er gestart met een sociaal team, dat vooral de eenvoudige problematiek moest oppakken. Er was geen (werk)relatie tussen het sociaal wijkteam en de pilot.
Ik kreeg de opdracht om intervisie te geven aan de welzijnsprofessionals en hen handvatten te geven voor hun werk.

Mijn aanpak
Eén keer per maand gaf ik in groepsvorm twee uur intervisie aan drie leden van het sociale wijkteam. De intervisie stond in teken van het uitwisselen van kennis en ervaring en het bespreken van praktijkvoorbeelden. Tijdens de intervisie schetsten de teamleden per gezin de actuele stand van zaken en gaven ze aan waar ze tegenaan liepen in hun werk. Ze vertelden bijvoorbeeld het gevoel te hebben niet verder te komen met hun cliënten. Sommige multiprobleemhuishoudens bleken vaak erg complex en weinig bereid om te werken. We analyseerden dan samen de kleine successen die teamleden hadden behaald. Ik ondersteunde hen bovendien bij het vinden van passende oplossingen.
Een andere uitdaging was om professionals serieus gebruik te laten maken van hun mandaat, zodat ze stevig konden opkomen voor de gezinnen (er waren vaak meerdere hulpverleners betrokken, waaronder Bureau Jeugdzorg). Ik moedigde de teamleden aan om hun verantwoordelijkheid te nemen in relatie tot de veiligheid van de kinderen en netwerkpartners.
In de intervisie bespraken we ook dilemma’s rondom integriteit, gesignaleerde criminaliteit en grensoverschrijdend gedrag. De teamleden waren zo betrokken bij de gezinnen, dat ze soms hun ogen sloten voor ontoelaatbaar gedrag waarin geen verbetering kwam. Ik heb de teamleden geholpen hierin positie te nemen en af te wegen wat voor hen persoonlijk en als hulpverlener acceptabel is.

Het resultaat
De teamleden waren blij met deze maandelijkse reflectie op hun handelen, omdat het hen hielp zich stevig op te stellen in de coaching aan de multi-probleemhuishoudens en het aanspreken van netwerkpartners op verantwoordelijkheden. De teamleden zijn zich door de intervisie meer bewust geworden van hun rol en positie.
Riesje