skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Manager 4 ST + ondersteuningsteam + multi problem team
2021 spet tot jan 2022

De opdracht
In voorbereiding op de overdracht naar de nieuwe organisatie St. Sociaal Teams Helmond gaf ik leiding aan de 85 collega’s die bij deze transitie betrokken zijn. Dit in 4 sociaal wijkteams, een stedelijk team voor complexe jeugdcasuïstiek, plus kwaliteitscoaches en gedragswetenschappers.

Mijn aanpak
Voor 85 mensen kon ik niet de aanspreekbare/beschikbare manager zijn die ik het liefst wil zijn voor mijn teams. Gelukkig werkte ik al een tijd in Helmond waardoor velen mij al kenden. Door spreekuren te houden was ik er voor de mensen die me nodig hadden.
Voor het dagelijks werk en alle acties die moesten worden uitgevoerd richting overdracht van het werk, kon ik samenwerken met een team van inhoudelijk deskundigen. Het op peil krijgen van de registratie, nodig zodat de nieuwe organisatie wist wat op hen afkwam én nieuwe gezinscoaches zouden weten wat er speelde bij gezinnen, heeft veel tijd gevraagd. Hiertoe mensen gemotiveerd, bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid en soms min of meer gedwongen er tijd voor te maken.

Resultaat
Samen droegen wij zorg voor een goede overdracht, hielden de trein rijdend terwijl om in alle teams mensen vertrokken naar nieuw werk, én zorgden ervoor dat de inwoners van Helmond tot 01-01-22 de zorg en ondersteuning kregen die ze nodig hadden.