skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Interimmanager Zorgbelang Inclusief
2022 juni t/m december 2022

De opdracht
Zorgbelang Inclusief biedt onafhankelijk clientondersteuning Sociaal Domein (Wmo, Participatie, Jeugdwet en Passend Onderwijs) en Wlz, evenals Vertrouwenspersonen Jeugd in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.
Tijdens de zoektocht naar een vaste manager voerde ik het interim-management van deze teams en de klachtenfunctionaris bestaande uit ongeveer 35 personen, met als taken (project)planning, financieel beheer, acquisitie, en coachen en begeleiden van de teams.
Extra aandacht was nodig voor het team VPJ, waar het vertrouwen in de organisatie laag was en de vereiste resultaten niet werden behaald.
Vanaf mijn eerste week kwam hier onverwacht ook de aansturing van het team Friesland bij.

Mijn aanpak
Omdat specifieke resultaten werden verwacht in het weer op peil krijgen van het team Vertrouwenspersonen, en het behalen van de budgetplafonds in de teams Oco Wlz, heb ik afgesproken dat ik een half jaar de tijd wilde hiervoor i.p.v. de voorgestelde 3 maanden. Om het team Vp-J weer op kracht te krijgen heb ik met hen geschakeld vanuit overleg en gelijkwaardigheid, waarbij ik hen kon erkennen in hun beleving dat zij niet voldoende waren meegenomen in hun positionering, en niet gezien in de enorme drive waarmee zij hun werk deden. Door het inzichtelijk maken van de noodzaak van het behalen van de resultaten die vereist waren, ontstond begrip en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid.
De teams Oco Wlz heb ik meer laten samenwerken en leren van elkaar zodat er efficiënter kon worden gewerkt.
Bij de Oco Sociaal Domein wordt het geld verdiend door opdrachten bij gemeenten en zorgorganisaties te verkrijgen. Met een marktplan hebben de collega’s samen bedacht waar zij op gaan inzetten om meer marktpositie te verkrijgen.

Resultaat
Inmiddels is het team Vp-J goed op stoom en kunnen ze samen verder.
Alle budgetplafonds zijn behaald.
ZBI heeft nu ook een vertrouwenspersoon in de noodopvang voor Oekraïners en biedt zich aan als vertrouwenspersoon voor personeel van organisaties.