skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Coaching certificaat

Certificaat Coaching
(pdf, 1 MB)
Titel cursus
Coaching sociaal wijkteams

Inhoud
Om inhoudelijk deskundig en met plezier te werken als teamlid in je wijk, is het nodig je bewust te worden van wat er anders is geworden in jouw werk ten opzichte van je werk vóór de transities. Wat wordt er nu precies van je gevraagd door je nieuwe collega’s je nieuwe opdrachtgever en vooral: door de inwoners waarvoor je werkt. Hoe doe je het samen en met elkaar? Hoeveel tijd mag je besteden aan een hulpvraag? Hoe registreer je en waarom zeg je iets wel of niet? Wat kan de inwoner zelf doen? Hoe zet je de inwoner nou echt in eigen kracht? Welke methodieken gebruik je daarbij? Hoe kan je écht het netwerk inzetten? Hoe doorbreek je weerstand van een inwoner zonder op macht te gaan zitten?

Niveau
HBO

Lengte
10 tot 15 bijeenkomsten van 2 uur met het volledige team, en optioneel 10 bijeenkomsten in subgroepen of 5 bijeenkomsten individueel.

Doelstellingen
Door bewust te werken vanuit de kantelingsuitgangspunten zal de sociaal werker / coach gaan ontdekken dat het ondersteunen van hulpvragers uiteindelijk minder tijd zal kosten en meer resultaat zal opleveren. De werker zal zich prettig en comfortabel gaan voelen in de aangeboden manier van werken en daardoor inwoners tot betere resultaten coachen. Een aantal inwoners zal daardoor een minder groot beroep op professionele hulpverlener hoeven doen in de toekomst. De groep chronische zorgvragers zal beter in beeld zijn waardoor escalatie van hun problemen wordt voorkomen.

Doelgroep
Teamleden van sociaal- en toegangsteams, ongeacht hun herkomst (gemeente, welzijn, specialistische zorgaanbieder, etc)

Aanvangsniveau:
Voorafgaand aan de maatwerkafspraken mag worden aangegeven wat het aanvangsniveau van de deelnemers is. RIESJE hanteert als minimale eis een MBO-diploma en/of deskundigheid die is opgedaan tijdens de uitvoering van het werk. Belangrijk is dat een groep een redelijk vergelijkbaar startniveau heeft om deelname voor alle deelnemers zo interessant mogelijk te maken. Bij sterk verschillende niveaus is het beter te splitsen in verschillende groepen die beter aansluiten per startpositie.

Vrijstellingenbeleid
Dit is aan opdrachtgever te besluiten.

Studiebelasting
Mogelijk wordt vooraf een huiswerkopdracht gegeven. Deze zal maximaal 2 uur inzet van de deelnemer vragen.

Speciale voorwaarden
N.v.t.

Verstrekking/verzoek aanschaffing studiemateriaal
RIESJE verstrekt tijdens de cursus het benodigde studiemateriaal aan de deelnemers. Ingeval Opdrachtgever wenst dat bij de training specifiek materiaal zoals boeken en papers worden gebruikt dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor tijdige verspreiding daarvan. Met tijdig wordt bedoeld dat de deelnemers een redelijke termijn hebben gekregen om voorafgaand aan de cursus het materiaal te bestuderen indien nodig.