skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Coaching certificaat

Certificaat Coaching
(pdf, 1 MB)
Titel cursus
Gekanteld werken in een sociaal wijkteam / toegangsteam

Inhoud
Kantelingsuitgangspunten bewust leren hanteren: vraaggericht, netwerk betrekken, eigen kracht, eigen regie, 1 gezin 1 plan, integrale benadering van de leefgebieden, kostenbewust inkopen, maatwerk.
Om hieraan invulling te geven wordt geoefend met / getraind op:
  • Netwerkgericht werken
  • Procesmatig werken
  • Het samenwerken met vrijwilligers in een huishouden
  • Afschalen en opschalen van professionele hulpverlening naar 0de en 2e lijnsvoorzieningen. Wanneer, waarom en hoe doe je dat?
  • Hoe inwoners te activeren zodat zij zelf zoeken naar oplossingen voor hun hulpvragen.
  • Verschil tussen werken als hulpverlener en als coach voor gezinnen; wat doe je anders?!
  • Vraaggericht werken, hoe doe je dat en waarom is dat effectiever?
  • Normaliseren, de-problematiseren van hulpvragen
  • Voeren van casusregie
  • Voeren van procesregie
Niveau
HBO

Lengte
8 dagdelen

Doelstellingen
Door bewust te werken vanuit de kantelingsuitgangspunten zal de sociaal werker / coach gaan ontdekken dat het ondersteunen van hulpvragers uiteindelijk minder tijd zal kosten en meer resultaat zal opleveren.

Sociaal teamleden / toegangsteamleden kunnen:
methodisch werken, planmatig werken, verantwoordelijkheid bij het gezin leggen, inwoners motiveren die daartoe moeilijk te bewegen zijn, omschakelen van hulpverlener naar procesregisseur, regie voeren als meerdere hulpverleners betrokken zijn en hebben geleerd kostenbewust te werken met complexe casussen.

Doelgroep
Teamleden van sociaal- en toegangsteams, ongeacht hun herkomst (gemeente, welzijn, specialistische zorgaanbieder, etc)

Aanvangsniveau:
Voorafgaand aan de maatwerkafspraken mag worden aangegeven wat het aanvangsniveau van de deelnemers is. RIESJE hanteert als minimale eis een MBO-diploma en/of deskundigheid die is opgedaan tijdens de uitvoering van het werk. Belangrijk is dat een groep een redelijk vergelijkbaar startniveau heeft om deelname voor alle deelnemers zo interessant mogelijk te maken. Bij sterk verschillende niveaus is het beter te splitsen in verschillende groepen die beter aansluiten per startpositie.

Vrijstellingenbeleid
Dit is aan opdrachtgever te besluiten.

Studiebelasting
Mogelijk wordt vooraf een huiswerkopdracht gegeven. Deze zal maximaal 2 uur inzet van de deelnemer vragen.

Speciale voorwaarden
N.v.t.

Verstrekking/verzoek aanschaffing studiemateriaal
RIESJE verstrekt tijdens de cursus het benodigde studiemateriaal aan de deelnemers. Ingeval Opdrachtgever wenst dat bij de training specifiek materiaal zoals boeken en papers worden gebruikt dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor tijdige verspreiding daarvan. Met tijdig wordt bedoeld dat de deelnemers een redelijke termijn hebben gekregen om voorafgaand aan de cursus het materiaal te bestuderen indien nodig.