skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Coaching certificaat

Certificaat Coaching
(pdf, 1 MB)
Titel cursus
Maatwerk

Inhoud
Om goed met elkaar te kunnen werken en de inwoner van de juiste ondersteuning te kunnen voorzien zijn deskundigheid en handelingsbekwaamheid op een aantal terreinen nodig. Maar niet ieder team(lid) heeft dezelfde vragen over het kantelingsgericht werken in het sociaal team. En mogleijk zijn sommige vaardigheden al eerder getraind. Daarom biedt RIESJE losse trainingen aan op de volgende thema’s:
 • Netwerkgericht werken
 • Afschalen en opschalen van professionele hulpverlening naar 0de en 2e lijnsvoorzieningen. Wanneer, waarom en hoe doe je dat?
 • Het samenwerken met de 0de lijn / vrijwilligers in een huishouden
 • Verschil tussen hulpverlening en coaching; wat doe je anders?!
 • Voeren van casusregie en procesregie
 • Basisvaardigheden kanteling:
  • Vraaggericht werken, hoe doe je dat en waarom is dat effectiever?
  • Normaliseren van hulpvragen
  • Op je handen zitten waardoor inwoners zelf actief worden in het zoeken naar oplossingen voor hun hulpvragen.
Niveau
HBO

Lengte
1 of 2 dagdelen

Doelstellingen
Vaardigheden vergroten.
Bewustwording van hoe het ook anders kan.

Doelgroep
Teamleden van sociaal- en toegangsteams, ongeacht hun herkomst (gemeente, welzijn, specialistische zorgaanbieder, etc)

Aanvangsniveau:
Voorafgaand aan de maatwerkafspraken mag worden aangegeven wat het aanvangsniveau van de deelnemers is. RIESJE hanteert als minimale eis een MBO-diploma en/of deskundigheid die is opgedaan tijdens de uitvoering van het werk. Belangrijk is dat een groep een redelijk vergelijkbaar startniveau heeft om deelname voor alle deelnemers zo interessant mogelijk te maken.
Bij sterk verschillende niveaus is het beter te splitsen in verschillende groepen die beter aansluiten per startpositie.

Vrijstellingenbeleid
Dit is aan opdrachtgever te besluiten.

Studiebelasting
Mogelijk wordt vooraf een huiswerkopdracht gegeven. Deze zal maximaal 2 uur inzet van de deelnemer vragen.

Speciale voorwaarden
N.v.t.

Verstrekking/verzoek aanschaffing studiemateriaal
RIESJE verstrekt tijdens de cursus het benodigde studiemateriaal aan de deelnemers.
Ingeval Opdrachtgever wenst dat bij de training specifiek materiaal zoals boeken en papers worden gebruikt dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor tijdige verspreiding daarvan. Met tijdig wordt bedoeld dat de deelnemers een redelijke termijn hebben gekregen om voorafgaand aan de cursus het materiaal te bestuderen indien nodig.